OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SHOTBALU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SHOTBALU

ČESKÝ SHOTBALOVÝ SVAZ

1. Pravidla a cíl hry

 

Cílem hry je dopravit povoleným způsobem míč do soupeřovy branky.

Hra začíná výkopem hráče, který vyhrál úvodní losování, z místa bodu rozehry. Míč je uveden do pohybu pomocí jakékoliv části těla, vyjma rukou. Hra rukama je zakázána a trestána.

Po úvodním výkopu následuje obranná činnost soupeře, tzn. zabránění přechodu míče přes brankovou čáru. Je povolen opět jakýkoliv kontakt těla s míčem, kromě rukou. Hráč nesmí chytat (bránit) míč rukama. Po obranném zákroku (vždy počítáno jako jeden dotek) hra pokračuje útočnou činností spoluhráče tím, že se snaží vstřelit gól do soupeřovy branky. Takto se hra plynule přelévá z jedné strany na druhou, dokud tým nevstřelí branku. Při každém přechodu míče na vlastní polovinu má tým právo na dva doteky, ale musí začít útočnou akci do osmi vteřin. Po obdržené brance se čas nezastavuje, hra pokračuje postavením míče na bod rozehry a výkopem. Tým, který obdrží branku, nemusí čekat na připravenost soupeře.


2. Hrací systém zápasů

 

Každý tým, který nastupuje k ligovému utkání, musí mít stejné dresy a trenýrky.

Z jednotlivých zápasů se sečtou body, skóre a zapíší se do celkové tabulky. Výhra je za 3 body, remíza za 1 bod a prohra je bez bodu. Zapisovat se budou zároveň střelci branek a počet obranných zákroků.

U ostatních turnajů a jiných připravovaných akcí se mohou pravidla mírně lišit. O všech změnách bude Český shotbalový svaz včas informovat.


3. Hřiště

 

Hřiště na shotbal musí splňovat kritéria daná Českým shotbalovým svazem.

Povrch musí být zpevněný, travnatý nebo víceúčelový povrch. Rozměry (viz obrázek) jsou dány s tolerancí 1m na šířku a 1m na délku. Branky musí splňovat rozměry bez tolerance, postranní a brankové stěny musí být průhledné. Tzn. sklo, fólie, pletivo, sítě apod. Po stranách hřiště se toleruje také jen mantinel do výšky 110 cm.

 

4. Hráči

 

Hráči shotbalu nemusí být registrováni u Českého shotbalového svazu. Výhodou registrace je možnost vyběru hráče do reprezentačního týmu. Hráč bez registrace u svazu bohužel vybrán nebude. Registraci vystavuje svaz za poplatek 250 Kč ročně.

Každý hráč, který nastupuje do soutěžního utkání, musí mít předepsanou obuv a oblečení. Obuv musí být přizpůsobená povrchu.

Hráči v jednotlivých týmech musí být oblečeni do stejných dresů (trikot, kraťasy) a musí se lišit od soupeře. Doporučují se dvě sady. Zakázány jsou náušnice, prsteny a jiné šperky ohrožující sami sebe nebo ostatní hráče. Vše je konzultováno a kontrolováno rozhodčím.

Jakákoliv jiná výstroj ve hře je zakázána (helmy, suspensor, holenní chrániče apod.) Zakázány jsou tepláky, šusťáky a bundy.


5. Vybavení

 

Soutěžní zápas se hraje pouze míčem určeným pro shotbal a na hrací ploše, která splňuje kritéria pro shotbal (branky, hřiště, povrch, ohraničení, viz. článek 3).


6. Hrací doba

 

Hrací doba je striktně určena pro všechny soutěže pod hlavičkou svazu shotbalu. Hrací doba je upravována pouze svazem a hráči jsou vždy seznámeni při jaké příležitosti se tak učiní. Hraje se 2 x 7 minut hrubého času. Pauza mezi poločasy je pětiminutová. Čas běží plynule od úvodního výkopu. Přerušuje se pouze na pokyn rozhodčího nebo po nečekané příčině, která by bránila pokračování hře (výpadek světla, ošetření, nevolnost, poškození herního vybavení apod.).

Hrací doba není narušována timeouty, zdržováním. Úmyslné zdržování se trestá dle pravidel (viz článek 11).

Každé družstvo nastupuje 5 minut před úvodním výkopem na hrací plochu, kde probíhá po dobu tří minut rozcvičení. Zbývající 2 minuty jsou vyhrazeny na losování stran, výkopu, pozdrav s rozhodčím (více článek 8).


7. Řízení zápasu – rozhodčí

 

Každé utkání řídí minimálně jeden rozhodčí, který má odlišný dres schválených svazem. Hlavní arbitr může kdykoliv hru přerušit nebo ukončit, jsou-li k tomu důvody. Spíše však dbá na plynulost hry, trestá provinění hráčů, losuje úvodní výkop a je zodpovědný za zápis o utkání, kde zapisuje případné připomínky nebo protesty týmu (jednotlivce).


8. Struktura hry

 

Hráči nastupují 5 minut před začátkem zápasu na hrací plochu. Po rozcvičení následuje losování, pozdravení s rozhodčím a protihráči a utkání začíná.

Během zápasu má tým právo na střídání pouze při zranění nebo vážné nevolnosti hráče. Tento hráč již nesmí zasáhnout do zápasu.

Utkání končí závěrečným hvizdem rozhodčího nebo klaksonem, následuje podání rukou a opuštění hrací plochy.

Mimo hrací plochu se kontrolují a podepisují zápisy o utkání. Připomínky a stížnosti se zapisují do určené kolonky, které svaz řeší s účastníky hry v určeném termínu.


9. Sportovní chování účastníků hry

 

Účastníkem hry se rozumí každý člen, jenž zasahuje přímo i nepřímo do utkání. Tzn. hráči, trenéři, kustodi, vedoucí družstva, delegáti, rozhodčí, maséři atd.

Všichni respektují pravidla hry, klidní své emoce, neurážejí ostatní, odpouštějí si vulgární projevy. Všechny tyto přestupky jsou trestány (viz článek 11).

V zápalu boje mohou být mírně tolerovány drobné projevy ve smyslu „ty vole“ apod., pokud však nejsou mířeny na protihráče nebo proti rozhodčímu. Vše posuzuje a případně trestá hlavní rozhodčí.


10. Herní činnost jednotlivce

 

Herní činností se rozumí pohyb, práva a možnosti každého jednotlivce na hrací ploše. Hráč se může volně pohybovat na své polovině, přihrávat spoluhráči, bránit střelám a zabraňovat svým tělem přechodu míče přes brankovou čáru. Má pouze jeden dotek, tzn. buď obranný zásah, nebo útočný. Hráč na své půli není omezen pohybem, pokud pravidla neurčují jinak (viz článek 11). Při porušení jakéhokoliv pravidla, které určuje odevzdání míče, musí hráč odevzdat míč v co nejkratší době a to kopem nebo hodem svému soupeři. V žádném případě nesmí zdržovat plynulost hry zakopnutím míče apod.

Přihrávat na své polovině směrem dopředu se smí jen pokud se míč nedotkl zadní strany hřiště (tzn. brankové konstrukce), odrazové stěny nebo ochranné sítě. Jinak musí jít přihrávka pouze vodorovně nebo směrem dozadu. Proviněním je i přihrávka o zadní mantinel.


11. Stupnice provinění, tresty a přestupky

 

Dvojdotek – trestá se faulem odevzdáním míče a následuje rozehra z bodu výkopu

Dvojdotek zabraňující gólu – posuzuje rozhodčí. Pokud je úmyslný a zabrání přechodu přes brankovou čáru, branka je uznána a hra pokračuje rozehrou. Pokud je neúmyslný, trestá se faulem a odevzdáním míče soupeři.

Mrtvý míč – považuje se míč, kdy bránící hráči zahráli povolené 2 doteky a míč zůstal na jejich polovině. Trestá se faulem a odevzdáním.

Hra rukou – rozlišujeme úmyslnou a neúmyslnou. Vše posuzuje rozhodčí. Pokud je ruka neúmyslná, nezabrání brance, anebo nepřipraví výhodnější útočnou pozici, hra pokračuje plynule dál. Pokud brance zabrání, následuje penalta. Při ruce úmyslné následuje vždy penalta.

Míč mimo hru – považuje se míč, který vinou jakéhokoliv týmu opustí hrací plochu a to při útočné nebo obranné akci. Následuje faul, rozehrává soupeř z bodu výkopu.

Kontakt s protihráčem – při bezkontaktním sportu je zakázán jakýkoliv kontakt s protihráčem. Zavinění posuzuje rozhodčí. Následuje faul a rozehra z bodu přestupku.
Faul – faul, neboli chyba je přestupek proti pravidlům. Tyto přestupky se sčítají a za každé tři fauly následuje penalta.

Penalta – penaltu zahrává jeden hráč z poloviny hřiště. Je povolen pouze jeden dotek. Spoluhráč musí stát alespoň jednou nohou na půlící čáře. Penalta se střílí pouze na jednoho hráče z bránícího týmu, druhý musí být kdekoliv na polovině u mantinelu. V žádném případě nesmí clonit, či jinak bránit penaltě. Po neúspěšné penaltě hra okamžitě pokračuje.

Hra přes půlící čáru – hráč nesmí v žádném případě překročit půlící čáru, pokud není určeno jinak. Provinění se trestá faulem.

Hra na své půli – hráči po obranném zákroku musí odehrát míč během následujících osmi vteřin. Pokud tak neučiní, trestá se faulem a odevzdáním míče.

Vulgarity a urážky – nejsou a nebudou akceptovány, trestá rozhodčí domluvou, nebo přerušením zápasu a kontumací. Opakované vystupování proti duchu fair play trestá svaz na zasedání disciplinární komise.